قرارداد

کارشناس فروش و بازاریابی

دعوت به همکاری کارشناس فروش بصورت قراردادی-دورکاری

  30000000ریال - 300000000ریال / ماه
  تهران

قرارداد

کارشناس گرافیک و طراحی

دعوت به همکاری کارشناس گرافیک و طراحی
ملاک انتخاب مدرک تحصیلی نمی باشد و مهارت فرد اولویت دارد.

  30000000ریال - 150000000ریال / ماه
  تهران

قرارداد

کارشناس برنامه نویسی و نرم افزار

دعوت به همکاری کارشناس برنامه نویسی بصورت پروژه محور دورکاری
حقوق با توجه به مهارت
نکته: مهارت فرد...

  30000000ریال - 400000000ریال / ماه
  تهران