لیست صفحاتی که در هر سایت میبایست بصورت معمول وجود داشته باشند به شرح زیر میباشند :
سایت های فر‌وشگاهی :
صفحه اصلی
صفحه محصول
صفحه آرشیو محصول
صفحه وبلاگ
درباره ما
تماس با ما
صفحه فروشگاه ( کل محصولات )
صفحات جانبی مانند قوانین و مقررات و پرداخت و.. توسط سیستم فروشگاه ساز شما ایجاد میشوند.

سایت های شرکتی :
صفحه اصلی
درباره ما
تماس باما
وبلاگ
پروفایل پرسنل ( درصورت نیاز )
صفحه معرفی خدمات
صفحات بیشتر بصورت سلیقه ای ایجاد میشوند.
#طراحی_سایت
#آموزش
لیست صفحاتی که در هر سایت میبایست بصورت معمول وجود داشته باشند به شرح زیر میباشند : سایت های فر‌وشگاهی : صفحه اصلی صفحه محصول صفحه آرشیو محصول صفحه وبلاگ درباره ما تماس با ما صفحه فروشگاه ( کل محصولات ) صفحات جانبی مانند قوانین و مقررات و پرداخت و.. توسط سیستم فروشگاه ساز شما ایجاد میشوند. سایت های شرکتی : صفحه اصلی درباره ما تماس باما وبلاگ پروفایل پرسنل ( درصورت نیاز ) صفحه معرفی خدمات صفحات بیشتر بصورت سلیقه ای ایجاد میشوند. #طراحی_سایت #آموزش
·484 بازدیدها