نرم افزار NetLimiter نرم افزار کنترل و مدیریت ترافیک اینترنت
#معرفی_نرم_افزار
نت لیمیتر نرم افزاری برای مانیتور کردن و کنترل کردن ترافیک اینترنت و شبکه های شما می باشد. نرم افزار NetLimiter به شما این امکان را می دهد تا بتوانید پهنای باند اینترنت خود را برای هر نرم افزاری که در حال حاضر از اینترنت شما استفاده می کند و روی سیستم شما اجرا شده است کنترل کنید. با کمک نرم افزار NetLimiter به راحتی می توانید میزان پهنای باند را در مورد هر نرم افزار استفاه کننده از اینترنت تنظیم کنید تا برنامه های دیگر بتواند از پنهای باند باقی مانده استفاده کنند. هنگامی که نرم افزاری که از اینترنت شما استفاده می کند را ببندید، نرم افزار NetLimiter به صورت خودکار آن را در گروه آفلاین ها قرار می دهد و مقدار اینترنتی را که برای آن نرم افزار مشخص کرده بودید را بین دیگر نرم افزارهای باز تقسیم می کند.

قابلیت های نرم افزار NetLimiter:
قابلیت ایجاد محدودیت دانلود و آپلود برای کاربران یک شبکه
امکان تحت نظر گرفتن کلیه ارتباطات اینترنتی افراد و سرعت انتقال اطلاعات
زمان بندی برنامه برای روزهای هفته و 24 ساعت شبانه روز
قابلیت دسته بندی بر اساس IP افراد موجود در شبکه
مشخص کردن دسترسی شما به سه گروه آنلاین ها، آفلاین ها و مخفی ها
مشخص کردن نمودار میزان استفاده از پنهای باند
امکان گرفتن گزارش به صورت فایل های HTML
دارا بودن امکاناتی از جمله دیواره ی آتش
محاسبه ی مقدار کیلو بایت دانلود شده و آپلود شده
و …
نرم افزار NetLimiter نرم افزار کنترل و مدیریت ترافیک اینترنت #معرفی_نرم_افزار نت لیمیتر نرم افزاری برای مانیتور کردن و کنترل کردن ترافیک اینترنت و شبکه های شما می باشد. نرم افزار NetLimiter به شما این امکان را می دهد تا بتوانید پهنای باند اینترنت خود را برای هر نرم افزاری که در حال حاضر از اینترنت شما استفاده می کند و روی سیستم شما اجرا شده است کنترل کنید. با کمک نرم افزار NetLimiter به راحتی می توانید میزان پهنای باند را در مورد هر نرم افزار استفاه کننده از اینترنت تنظیم کنید تا برنامه های دیگر بتواند از پنهای باند باقی مانده استفاده کنند. هنگامی که نرم افزاری که از اینترنت شما استفاده می کند را ببندید، نرم افزار NetLimiter به صورت خودکار آن را در گروه آفلاین ها قرار می دهد و مقدار اینترنتی را که برای آن نرم افزار مشخص کرده بودید را بین دیگر نرم افزارهای باز تقسیم می کند. قابلیت های نرم افزار NetLimiter: قابلیت ایجاد محدودیت دانلود و آپلود برای کاربران یک شبکه امکان تحت نظر گرفتن کلیه ارتباطات اینترنتی افراد و سرعت انتقال اطلاعات زمان بندی برنامه برای روزهای هفته و 24 ساعت شبانه روز قابلیت دسته بندی بر اساس IP افراد موجود در شبکه مشخص کردن دسترسی شما به سه گروه آنلاین ها، آفلاین ها و مخفی ها مشخص کردن نمودار میزان استفاده از پنهای باند امکان گرفتن گزارش به صورت فایل های HTML دارا بودن امکاناتی از جمله دیواره ی آتش محاسبه ی مقدار کیلو بایت دانلود شده و آپلود شده و …
·675 بازدیدها