ارتقاء به پرمیوم

غمگین ترین لحظه ی زندگیم اونجایی بود که به کسی گفتم خداحافظ که دلم میخواست تمام عمرم کنارش زندگی کنم.
غمگین ترین لحظه ی زندگیم اونجایی بود که به کسی گفتم خداحافظ که دلم میخواست تمام عمرم کنارش زندگی کنم.
Love
Yay
3
· شصت هزار بازدید