ارتقاء به پرمیوم

‏امروز حافظه کوتاه‌مدتمو باز کردم دیدم رمز پویاها یه دنیای جدا تشکیل دادن، خونه ساختن و گندم می‌کارن
‏امروز حافظه کوتاه‌مدتمو باز کردم دیدم رمز پویاها یه دنیای جدا تشکیل دادن، خونه ساختن و گندم می‌کارن
Haha
Yay
2
· شصت هزار بازدید