ارتقاء به پرمیوم

عشق! تبدیل شدن به ایده‌آل یک فرد دیگر نیست.
عشق، یافتنِ فردی‌ست
که به شما کمک می‌کند
تا آنچه در شما بهترین است،
نمود حاصل کند...
#زیگموند_فروید #عشق
عشق! تبدیل شدن به ایده‌آل یک فرد دیگر نیست. عشق، یافتنِ فردی‌ست که به شما کمک می‌کند تا آنچه در شما بهترین است، نمود حاصل کند... #زیگموند_فروید #عشق
Yay
Love
3
· هشتاد هزار بازدید