ارتقاء به پرمیوم

در ازدحام دنیا
اگر انسانی را یافتی
که تو را می‌فهمد رهایش نکن
چقدر آن‌ها که ما را نمی‌فهمند بی‌شمارند...
در ازدحام دنیا اگر انسانی را یافتی که تو را می‌فهمد رهایش نکن چقدر آن‌ها که ما را نمی‌فهمند بی‌شمارند...
Love
Yay
2
· صد هزار بازدید