ارتقاء به پرمیوم

6 سریال ناب در مورد برنامه نویس ها 🔥

01: Person Of interest
02: Mr Robot
03: Devs
04: Scorpion
05: Halt and Catch Fire
06: Silicon Valley
#معرفی_فیلم #بودجکس
6 سریال ناب در مورد برنامه نویس ها 🔥 01: Person Of interest 02: Mr Robot 03: Devs 04: Scorpion 05: Halt and Catch Fire 06: Silicon Valley #معرفی_فیلم #بودجکس
Yay
Like
Love
8
· صد هزار بازدید