ارتقاء به پرمیوم

گم كردن حس خيلي بديه،
هرجا باشی چشم هات دنبال چيزی
می گرده كه يه روز گم كردی،
آدم حاضره اون رو از روز اول نداشته باشه اما گمش نكنه!
گم كردن حس خيلي بديه، هرجا باشی چشم هات دنبال چيزی می گرده كه يه روز گم كردی، آدم حاضره اون رو از روز اول نداشته باشه اما گمش نكنه!
Love
Yay
3
· صد هزار بازدید