ارتقاء به پرمیوم

عقیده میتونه عقیده من باشه، اما حقیقت نمیتونه حقیقت من باشه. حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه سر عقیده میجنگند نه بر سر حقیقت!
عقیده میتونه عقیده من باشه، اما حقیقت نمیتونه حقیقت من باشه. حقیقت متعلق به هیچکس نیست برای همین همیشه سر عقیده میجنگند نه بر سر حقیقت!
Love
Yay
4
· صد هزار بازدید