ارتقاء به پرمیوم

کاش یکی باشه مثل نیما یوشیج بهمون بگه:
تو روشنی قلب منی
خودم را به هدر نداده ام...
#نیما_یوشیج #شعر #عشق
کاش یکی باشه مثل نیما یوشیج بهمون بگه: تو روشنی قلب منی خودم را به هدر نداده ام... #نیما_یوشیج #شعر #عشق
Love
Yay
3
· نود هزار بازدید