ارتقاء به پرمیوم

 • نمی ‌شود با کسی که تو را فراموش کرده دوباره دوست شوی. تا آخرِ عمر همیشه نگران خواهی بود که باز هم مثل دفعه‌ی پیش تو را فراموش کند. همیشه این را میدانی که حالِ او بدون تو صددرصد خوب است ولی حال تو بدون او خوب نخواهد بود.
  #کت_کرولی
  نمی ‌شود با کسی که تو را فراموش کرده دوباره دوست شوی. تا آخرِ عمر همیشه نگران خواهی بود که باز هم مثل دفعه‌ی پیش تو را فراموش کند. همیشه این را میدانی که حالِ او بدون تو صددرصد خوب است ولی حال تو بدون او خوب نخواهد بود. #کت_کرولی
  Yay
  Love
  4
  · 663 بازدید