سیاست های حریم خصوصی

دیجیتال مارکتینگ بودجکس تمامی اطلاعات دریافتی را جهت احراز هویت دریافت می کند و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی به هیچ نهاد یا شخصی ارائه نمی دهد و تابع قوانین بین المللی رعایت حریم شخصی می باشد.