ارتقاء به پرمیوم

سیاست های حریم خصوصی

بودجکس تمامی اطلاعات دریافتی را جهت احراز هویت دریافت می کند و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی به هیچ نهاد یا شخصی ارائه نمی دهد و تابع قوانین بین المللی رعایت حریم شخصی می باشد.

شما در هر زمان می توانید حساب کاربری خود را حذف کنید

 

Bodjex receives all received information for authentication and does not provide it to any entity or person under any circumstances and is subject to international privacy laws